Op zoek naar erkenning aannemer opzoeken?

 
erkenning aannemer opzoeken
Belgian General Contractors.
De algemene aannemer moet een bewijs leveren van zijn toegang tot het beroep om zijn knowhow aan te tonen. Elke aangesloten aannemer bezit een erkenning categorie D, minimum klasse 2 of gelijkwaardig, die zijn technische bekwaamheid aantoont, evenals zijn financiële capaciteit en zijn professionele integriteit.
Erkenning van aannemers Govex Overheidsopdrachten / Aanbestedingen.
Het bevoegde Gewest kan, ook op advies van de Commissie voor erkenning der aannemers, vaststellen dat de aannemer niet meer aan de voorwaarden voldoet. Wanneer officieel vaststaat dat zijn vermogen daalde of dat de tewerkstelling in het bedrijf sterk verminderde, kan het bevoegde Gewest de erkenning vroegtijdig herzien.
FAQ Info Grondbank, gewaarborgd grondverzet.
De aanvraag gebeurt door de aannemer of de exploitant van een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging. Erkende tussentijdse opslagplaatsen of centra voor grondreiniging kunnen zelf bodembeheerrapporten opmaken voor die partijen die op hun site opgeslagen en eventueel gereinigd werden.
Certificaat van bekwaamheid Energiesparen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Wanneer het Vlaams Energieagentschap VEA vaststelt dat het werk van een gecertificeerde aannemer van onvoldoende kwaliteit getuigt, dan kan het agentschap het hem door RESCert toegekende certificaat van bekwaamheid intrekken. Het VEA kan in dit kader een beroep doen op externe expertise.
Aannemer Bouwregister.
De registratie gebeurt voortaan automatisch, bij activatie van het ondernemingsnummer van een bedrijf in de KruispuntBank van Ondernemingen KBO. De voorwaarden veranderen niet, maar ze worden niet meer vooraf gecontroleerd. Wanneer uit een controle achteraf blijkt dat aan de voorwaarden niet langer voldaan wordt, kan de registratiecommissie de hoedanigheid als geregistreerd aannemer intrekken. Toch zijn er belangrijke indicaties dat u te maken heeft met een vakbekwaam aannemer. In de bouwsector zijn er 17 beroepen waarvoor een specifieke beroepskennis noodzakelijk is. Het vestigingsattest vormt het bewijs dat een aannemer uit deze categorieën gemachtigd en bekwaam is om dit soort werk uit te voeren. U doet er dan ook goed aan eerst na te gaan of de aannemer van uw keuze beschikt over dit attest. Controle en opzoeken in de KBO.
erkenning aannemer opzoeken
In de bouwsector zijn er immers heel wat beroepen waarvoor specifieke ondernemersvaardigheden noodzakelijk zijn. U kan op de Public Search van de Federale Overheidsdienst FOD Economie de gegevens van ondernemingen opzoeken zoals die zijn opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen KBO. U kan ondermeer controleren welke commercile activiteiten een onderneming mag uitoefenen en of zij voldoet aan de vereiste beroepskennis rubriek beroepsbekwaamheden. De gereglementeerde activiteiten zijn ondergebracht in 9 groepen clusters.: de ruwbouwactiviteiten metsel, beton of sloopwerken.; de stukadoor, cementeer en dekvloeractiviteiten.; de tegel, marmer en natuursteenactiviteiten.; de dakdekkers en waterdichtingsactiviteiten.; de schrijnwerkers en glazenmakersactiviteiten.; de eindafwerkingsactiviteiten schilder en behangwerken en het plaatsen van soepele vloerbekleding.; de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.; de elektrotechnische activiteiten.; de algemene aannemingsactiviteiten. Is de aannemer erkend? De aannemer die in aanmerking wenst te komen voor de uitvoering van overheidsopdrachten moet aantonen dat hij over voldoende technische en financile middelen beschikt om de werken uit te voeren. De erkenning als aannemer houdt in dat aan deze voorwaarden is voldaan.
Erkende en geregistreerde aannemers Bouwinfo.
Erkenning is voor een particulier niet van belang. Als je geregistreerd bent, ben je in orde met alle RSZ en alle regeltjes. Als particulier zorg je best dat je een geregistreerd aannemer vast hebt. Lid vanaf: 25/07/2007. Geplaatst op: 16-07-2008 175241.: Voeg een andere quoty toe of reply now. er werd op deze site hierover reeds gedebatteerd, surf eens naar de volgende link. Lid vanaf: 25/07/2007. Geplaatst op: 16-07-2008 175845.: Voeg een andere quoty toe of reply now. Een geregistreerde aannemer heeft een registratienummer bestaande uit zijn ondernemingsnummer vroegere btw-nummer gevolgd door een bijkomende cijfercode: bijvoorbeeld BE0444.123/45.67.89.
Karel Luyckx is Jonge Vlaamse Aannemer van het Jaar Made in Limburg.
Karel was tot voor kort voorzitter van de Limburgse jongerenkamer en is hij lid van het directiecomité van Confederatie Bouw Limburg. Hij werkt voor algemene aannemer Houben uit Hasselt. Bedrijven: Bouwteam Houben. Ondernemers: Ewald Houben, Karel Luyckx. Vorig bericht Nieuwe inpaklijn voor 30.000 eieren per uur. Volgend artikel Jaar werkzekerheid voor 170 man in Bree. Noël Essers: transportpersoonlijkheid van de kwarteeuw. Kurt Meers 23 februari 2017. JBC krijgt award van Houthalen-Helchteren. Kurt Meers 14 januari 2013. 12 oktober 2014 Jos Beantwoorden. 13 oktober 2014 Chris Paridaans Beantwoorden. 13 oktober 2014 dirk vroonen Beantwoorden. 13 oktober 2014 Cretskens Eddy Beantwoorden. Een terechte erkenning.
Registratie en erkenning van aannemers Goede raad is goud waard Advocatenkantoor Elfri De Neve.
Als een aannemer echter een offerte doet die in een lagere of hogere klasse thuishoort, moet hij een erkenning hebben die overeenkomt met die lager of hogere prijs. De aannemer kan een erkenning aanvragen die dan tijdelijk geldt voor alle opdrachten van een bepaalde soort, maar hij kan ook een eenmalige vergunning aanvragen voor een afzonderlijke overheidsopdracht.

Contacteer ons