Zoeken naar registratie aannemer

 
registratie aannemer
Aannemer Bouwregister.
De registratie gebeurt voortaan automatisch, bij activatie van het ondernemingsnummer van een bedrijf in de KruispuntBank van Ondernemingen KBO. De voorwaarden veranderen niet, maar ze worden niet meer vooraf gecontroleerd. Wanneer uit een controle achteraf blijkt dat aan de voorwaarden niet langer voldaan wordt, kan de registratiecommissie de hoedanigheid als geregistreerd aannemer intrekken. Toch zijn er belangrijke indicaties dat u te maken heeft met een vakbekwaam aannemer. In de bouwsector zijn er 17 beroepen waarvoor een specifieke beroepskennis noodzakelijk is. Het vestigingsattest vormt het bewijs dat een aannemer uit deze categorieƫn gemachtigd en bekwaam is om dit soort werk uit te voeren. U doet er dan ook goed aan eerst na te gaan of de aannemer van uw keuze beschikt over dit attest. Controle en opzoeken in de KBO.
Registratie als aannemer niet meer nodig voor 6% btw Eagle Wings Administration.
Eagle Wings slaat zijn vleugels uit over jouw administratie zodat jij je zonder zorgen kan concentreren op de kerntaken van je onderneming. Registratie als aannemer niet meer nodig voor 6% btw. Om van een verlaagd btw-tarief te kunnen genieten, moet uw aannemer van bouw of renovatiewerken niet langer geregistreerd zijn.
erkenning aannemers AGION.
In dit geval moet het schoolbestuur een nieuwe gunningsbeslissing te nemen en voor te stellen om de werken toe te wijzen aan de oorspronkelijk gekozen inschrijver die nu wel over de vereiste erkenning beschikt. Indien de oorspronkelijk gekozen inschrijver na de gunningsbeslissing maar voor de goedkeuring door AGION de vereiste erkenning heeft verkregen, zal AGIOn het schoolbestuur hierop attent maken.
Verplichte erkenning van aannemers bij overheidsopdrachten.
4 een door een bevoegde instantie van de betrokken lid-Staat verstrekt getuigschrift waaruit blijkt dat alle fiscale verplichten en sociaalrechtelijke verplichtingen zijn nagekomen. 5 het bewijs van zijn registratie als aannemer.; 6 indien hij een gereglementeerd beroep uitoefent: een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid, dat hij gemachtigd is dit beroep uit te oefenen.; 7 het bewijs van voldoende financiƫle en economische draagkracht.; 8 het bewijs van voldoende technische bekwaamheid. Om een erkenning te verkrijgen in de laagste klasse zijn enkel de documenten nodig zoals gezegd in 1, 2, 35, en 6.
Bouwunie Erkenning als aannemer, een kwaliteitslabel.
Erkenning als aannemer. Erkenning als aannemer, een kwaliteitslabel. Erkenning als aannemer, een kwaliteitslabel. De registratie als aannemer heeft opgehouden te bestaan met ingang van 1 september 2012. Maar wist u dat er ook nog een ander door de overheid verstrekt kwaliteitslabel bestaat?
Geregistreerde aannemer Duurzaam bouwen.
Ook wanneer je als reeds geregistreerde aannemer werkgever wordt of meer personeel in dienst neemt, moet je de registratiecommissie daarvan binnen de 15 dagen in kennis gesteld worden. Bij je ondernemingsloket kun je de registratie als aannemer samen met de erkenning als aannemer in orde laten brengen.
Bouwunie Erkenning als aannemer, een kwaliteitslabel.
Erkenning als aannemer, een kwaliteitslabel. De registratie als aannemer heeft opgehouden te bestaan met ingang van 1 september 2012. Maar wist u dat er ook nog een ander door de overheid verstrekt kwaliteitslabel bestaat? Met name de erkenning als aannemer.
Acerta Erkenning als aannemer ikwilstarten. Je eigen zaak starten zelfstandige worden.
Wil je eerst meer uitleg, dan kan je vrijblijvend info vragen. Download de bestelbon erkenning als aannemer standaard. Aanvraagformulier erkenning aannemer standaard pdf 1.8mb. Download de bestelbon erkenning als aannemer comfort. Aanvraagformulier erkenning aannemer comfort pdf 1.2mb. Zoek een Acerta-kantoor in mijn buurt.
Registratie van aannemers afgeschaft met ingang van 1 september 2012 Bright. b. b.
Een registratie impliceerde immers dat de aannemer voldeed aan fiscale en sociale verplichtingen. En elke geregistreerde aannemer had een registratienummer, wat een opzoeking vergemakkelijkte. Onder druk van Europa het Europees Hof van Justitie achtte de verplichte registratie in strijd met het vrij verkeer van diensten werd deze registratie met ingang van 1 september 2012 afgeschaft.

Contacteer ons